Ubezpieczenia na życie oraz medyczne

Ubezpieczenia grupowe

Nasi brokerzy opracują atrakcyjny program grupowych ubezpieczeń - zarówno na życie, jak i związanych z prywatną opieką zdrowotną. Oferta będzie dopasowana zarówno do pracowników jak i pracodawców, co gwarantujezagwarantuje zrealizowanie potrzeb i oczekiwań każdej z tych grup.

Usługi

 • tworzenie grupowych programów ubezpieczeń na życie,
 • tworzenie grupowych programów prywatnej opieki zdrowotnej,
 • analiza potrzeb ubezpieczeniowych pracowników Klienta,
 • modyfikacja oraz dopasowanie programów ubezpieczeń na życie i zdrowie do potrzeb pracowników,
 • wsparcie pracowników przy uzyskaniu odszkodowań w indywidualnych roszczeniach,
 • szkolenia pracowników oraz osób obsługujących ubezpieczenia,
 • tworzenie dodatkowych produktów umożliwiających rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
 • renegocjowanie aktualnych warunków ubezpieczeń,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta skierowana do:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • instytucji publicznych,
 • związków zawodowych,
 • stowarzyszeń, zrzeszeń branżowych.