Biura wspierające

Likwidacja szkód

Oprócz zawierania umów polisy ubezpieczeniowej, nasi wysoce wykwalifikowani brokerzy pracują przy procesie likwidacji szkód. Pomagamy Klientom odzyskać należne im świadczenia i zminimalizować powstałe szkody, w trosce o ich poczucie bezpieczeństwa.

Działamy także poza granicami kraju - zdobyta przez lata praktyki wiedza, umożliwia nam trafnie ocenić wysokość odszkodowania nie tylko w Polsce.

Usługi oferowane w zakresie likwidacji szkód:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane ubezpieczeniem OC rolników
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,
 • ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Obsługa ubezpieczeń

W Stratton Brokers pracują profesjonalni brokerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy indywidualnie podchodzą do każdego Klienta, oferując mu program ubezpieczeniowy dobrany do jego potrzeb i oczekiwań. Służymy pomocą merytoryczną na każdym etapie współpracy i dbamy o to, by otrzymał odpowiedzi na nurtujące go pytania. Dzięki temu, że obsługujemy produkty ubezpieczeniowe z różnych kategorii, posługujemy się również niestandardowymi rozwiązaniami.

W ramach obsługi ubezpieczeń oferujemy:

 • pomoc we wdrożeniu ubezpieczenia,
 • zawierania w imieniu klienta umów ubezpieczenia,
 • optymalizowanie kosztu ubezpieczeń przedmiotów leasingu,
 • administrowanie i wprowadzanie polis do panelu Klienta on-line,
 • rozliczanie umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,
 • składanie wypowiedzeń umów ubezpieczenia,
 • prowadzenie ewidencji osób ubezpieczonych,
 • wsparcie merytoryczne i nadzór nad osobami obsługującymi ubezpieczenie u Klienta,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis oraz szkód.